държавна такса?

galena_s@abv.bg
29.05.2018г. 11:22:06

Семейство подава жалба против заповед на кмета за одобряване на ПУП. Въпроса ми е една ДТ ли се заплаща за Административния съд или две /по една за всеки един от съпрузите/?

Правни мнения, съвети и коментари

30.05.2018г. 08:13
Държавната такса е една за обжалване на административния акт и е в размер на 10 лв.
04.06.2018г. 07:01
За всеки жалбоподател се плаща държавна такса в размер на 10лв.
galena_s@abv.bg
06.06.2018г. 05:23
Две различни мнения :(

Коментар