ВиК инкасатор не е засичал с години показанията на водомера.

lorito17@abv.bg
28.05.2018г. 12:41:50

Привет. Имаме следният проблем. Инкасатор на ВиК не е минавал от години да засича показанията на водомера. Въпреки това е начислявал някакви кубици, които най-редовно сме заплащали. Но тъй като този инкасатор бива уволнен, идва нов и когато засича водомера се оказва, че кубиците, които трябва да доплатим възлизат на над 900 лева. Как трябва да постъпим и какви са ни правата в случая и въобще имаме ли право да се защитим по някакъв начин? Благодаря предварително!

Правни мнения, съвети и коментари

29.05.2018г. 07:07
Здравейте, можете да подадете жалба в местното ВиК, като поискате да бъде извършена проверка от служители на ВиК на място дали потреблението отговаря на посочената сума. Също може да подадете жалба и в КЕВР по случая.

Коментар