междусъседски проблем

jason2007@abv.bg
01.05.2018г. 09:16:28

Здравейте, От съседите на горния етаж изби мокро петно на тавана в хола ми. За информация това идва от техния климатик, но мисля че в случая това не е важно. Разговарях четири пъти с тях, но те категорично оказват да отстранят проблема. При тях стените са с гипсокартон и съответно не се вижда влага. Въпроса ми е: Има ли начин да бъдат накарани да остранят проблема ?

Правни мнения, съвети и коментари

02.05.2018г. 12:42
Здравейте!Можете да осъдите съседите Ви за вреди от непозволено увреждане, като преди това може да се опитате да разрешите спора по доброволен ред, като уведомите домоуправителя, който на свой ред да свика общо събрание и да констатира настъпилите вреди с протокол.Изготвя се искане за извършване на неотложен ремонт адресирано до кмета на Общината.Констативния протокол се изпраща на кмета на следващия ден.Целта е да им бъде съставен акт за извършено нарушение, съотвено наказателно постановление, с което да им бъде наложена глоба.Можете да се опитате и нотариална покана, като опишете какви действия смятате да предприемете в случай, че не изпълнят зяадълженията си доброволно в конкретен срок. адв.Ивалина Димитрова, те;.0899783674, гр.Варна, ул."Алеко Константинов"10
jason2007@abv.bg
02.05.2018г. 01:18
Благодаря Ви за съвета. Доброволното уреждане е невъзможно. Както казах опитах четири пъти, като разговарях спокйно и без кавги, помолих да се разберем като нормални хора и съседи, но получих категоричен отказ- с една дума оправяй се при нас проблем няма. Така че смятам да потърся съдебно решение на проблема. Още веднъж благодаря за изчерпателния отговор.

Коментар