Нарушени са клаузи от договора по сроковете на изпълнение на обекта

29.04.2009г. 08:33:09
Здравейте. Преди 2-год. платих апартамен на зелено, от тогава същият не е завършен. Нарушени са клаузи от договора по сроковете на изпълнение на обекта. Предприемачът отказва доброволно да ми върне парите. Посъветвах се с адвокат който ми каза, че мога да си взема парите си обратно, ако след спечелване на делото предприемача има на негово име имущества или сметки. Въпросът ми е ако няма такива на негово име имам ли аз други вариянти да си върна парите?

Правни мнения, съвети и коментари

04.09.2017г. 01:51
Единствения начин е ако има имущество в противен случай ще Ви се наложи да чакате обявяване на несъстоятелност на ЮЛ, и да се наредите след привилегированите кредитори и ако има все някакво имущество то да попадне в масата по несъстоятелността и да се разходва по ред и клас на кредиторите.

Коментар