междусъседски проблеми

frog33@mail.bg
27.04.2018г. 01:13:14

Здравейте,

преди време в блока дойде нов съсед който превърна живота на всички във входа в кошмар. Безсмислено е да ви занимавам с безкрайни битовизми и агресия, но случайно от общи познати разбрах че е теглил кредит в Англия и е избягал с парите тук и така си е купил апартамента.  Може ли да се сигнализира в някаква институция в Англия да го потърсят? Извинявам се ако въпроса не е за тук, но просто не остана никакво разумно решение.

 

Правни мнения, съвети и коментари

27.04.2018г. 12:36
Здравейте!Не мисля, че това е начина да разрешвата междусъседските Ви проблеми.Да не говорим, че можете да носите отговорност по НК, в случай че съседа Ви реши да съди за клевета, в случай че това твърдение се окаже не вярно.Съществува Закон за етажната собственост, който регулира отношенията между етажните собственици и посредством, който бихте могли чрез свикване на общо събрание да гласувате изваждане на собственик или ползвател от сградата за определен срок. Съгласно чл. 6, ал.1, т. 4 от ЗУЕС всички собственици, ползватели или обитатели на сградата са длъжни да не извършват в своя самостоятелен обект или в част от него дейности или действия, които създават безпокойство за другите собственици, ползватели и обитатели, по-голямо от обичайното.
27.04.2018г. 12:36
Здравейте!Не мисля, че това е начина да разрешавата междусъседските Ви проблеми.Да не говорим, че можете да носите отговорност по НК, в случай че съседа Ви реши да съди за клевета, в случай че това твърдение се окаже не вярно.Съществува Закон за етажната собственост, който регулира отношенията между етажните собственици и посредством, който бихте могли чрез свикване на общо събрание да гласувате изваждане на собственик или ползвател от сградата за определен срок. Съгласно чл. 6, ал.1, т. 4 от ЗУЕС всички собственици, ползватели или обитатели на сградата са длъжни да не извършват в своя самостоятелен обект или в част от него дейности или действия, които създават безпокойство за другите собственици, ползватели и обитатели, по-голямо от обичайното.

Коментар