между съседски спор за придаваем парцел

zlat_n@abv.bg
19.04.2018г. 05:39:47

Обръщам се към вас с молба за съвет,тъй като не знам какви права имам по спор за придаваем парцел към къщата ми.Става въпрос за неуредени сметки от родителите ми за придаваем парцел от 300кв.м.Преди 3 години родителите ми прехвърлиха къщата и аз разбрах,че сме имали възможност да вземем това място,но не сме го направили,защото там има сграда,в която са живеели хора и е нямало къде да отидат.Сега обаче в сградата не живее никой и самата тя е пред срутване.Имота е на двама наследници едните са съгласни да им наплатим,но другите не.Пуснахме жалба в общината за опасна сграда,мина комисия и чакаме отговор.Искаме да си съборят сградата,защото е много близо до нашият имот и е опасна.Предложихме ние да съборим сградата и да я изчистим за наша сметка и да им наплатим парцела,единия наследник отказа.Много ви моля кажете ми има ли някаква вратичка да си вземем парцела,защото разбрах че след 2001г. трябва тяхното съгласие.Имаме ли някакви права изобщо.Благодаря предварително за отделеното време.

Правни мнения, съвети и коментари

20.04.2018г. 09:49
Правилно сте подали жалба в общината за опасна сграда, като със Заповед на кмета собствениците могат да бъдат задължени да съборят същата. След 2001 г. не могат да се извършват сделки за разпореждане с дворищнорегулационен парцел, за който не са изплатени дължимите обезщетения за уреждане на сметки по регулация, когато такива обезщетения се предвиждат. Накратко, необходимо е да постигнете съгласие със собствениците на имота за продажбата.

Коментар