Междусъседски спор

Veshtica1223@abv.bg
17.04.2018г. 05:34:28

  Здравейте!Надявам се някой да успее да помогне.

  Родителите ми имат собствена къща,на която искат да направят  цялостен ремонт на покрива и изолация на къщата.Проблема е,че страните на имота който граничат със съседите от ляво и дясно, няма никакво пространство.Ходихме до общината за да питаме какво трябва да направим за да ремонтираме имота си по законен ред.Отговориха,че е нужно пред нотариус да се опомене какво искаме точно да правим в присъствието на съседите от ляво и дясно и те да се подпишат.Стигнах и до същността на проблема ,съседите от дясно,няма никакъв шанс да подпишат поради влошени междукомшиски отношения.Какво следва?Никой ли не може законо да ги накара да ни усигоряд достъп до имота ни за да го ремонтираме?С кого трябва да говорим? Ще се радвам,ако някой успее да помогне.

Правни мнения, съвети и коментари

17.04.2018г. 08:16
Здравейте, съгласно чл. 194 от ЗУТ собствениците на недвижими имоти са длъжни да осигуряват свободен достъп в тях за извършване на разрешени строителни, монтажни, и други работи, във връзка с устройството на територията, въз основа на заповед на кмета на общината. При неизпълнение на задълженията достъпът до съответните недвижими имоти се осигурява принудително по административен ред, а при необходимост - и със съдействието на полицията. Накратко - необходимо е да подадете писмено заявление до кмета на общината за издаване на заповед за осигуряване на достъп до съседния имот.
Veshtica1223@abv.bg
17.04.2018г. 08:45
Благодаря,благодаря,благодаря Ви,МНОГО!

Коментар