Задължение за плащане

astarta@gbg.bg
16.04.2018г. 01:42:46

Здравейте! С партньорска фирма имаме договор в който има следната точка :

" Заплащането се извършва по следния начин : На две вноски - към 1-во и към 15-то число на месеца, следващ периода за който се отнасят фактурите."

Фирмата ни изпраща фактурите си съответно на 30-то и 13-то число от месеца . Какво е нашето задължение според тази точка от договора ? Благодаря !

Правни мнения, съвети и коментари

16.04.2018г. 10:01
Здравейте, в договора ясно е указан срокът на плащане - на 1-во и на 15-то число на месеца, като дружеството Ви изпраща фактури, съответно на 30-то и на 13-то число от месеца. Представляваното от Вас дружество следва да извършва плащане на 1-во число (за фактурата, издадена на 30-то число от предходния месец) и на 15-то число - за фактурата, издадена на 13-то число от същия месец.

Коментар