липсващо възнаграждение

stojivko@abv.bg
11.04.2018г. 11:19:43

Здравейте!

Лекар съм по професия, до 10 -ти април работих в УМБАЛСМ "Пирогов" в лаборатория Трансфузионна хематология. Към работната ни заплата всеки месец се добавя известна сума, която получаваме от частна болница "Надежда". Пирогов има сключен договор за извършване на платени лабораторни услуги с б-ца Надежда, които се заплащат според броя на извършените проби по определен ценоразпис.

Когато получих фиша за работната си заплата за месец февруари тази допълнителна сума липсваше. Отговорът на въпроса ми "Къде са парите от Надежда?" от страна на завеждащия лабораторията, беше  " На напускащите не се полага ДМС".В същото време тези пари се прибавят към работната заплата под названието "платени медицински услуги/избор на екип". Освен това аз напускам от април месец, а няма да ми бъдат изплатени тези пари за февруари, март и април. Около 1/3 от всички проби за съответния месец към болница Надежда са отчетени и разписани лично от мен и в случай на грешка (става въпрос за кръвни групи и други изследвания) нося лична  отговорност. 

Интересува ме какво основание има завеждащия лабораторията да ми отказва изработеното от мен за предходните месеци и какво трябва да направя за да си получа парите?

Поздрави.

Благодаря

Д-р Стоева

 

Правни мнения, съвети и коментари

12.04.2018г. 09:15
Здравейте, препоръчвам да се консултирате с адвокат, който да прегледа трудовия Ви договор. В договора следва да е уреден въпросът с допълнително заплащаното трудово възнаграждение. По правило не следва да Ви отказват заплащане на допълнително възнаграждение само поради обстоятелството, че трудовият Ви договор ще бъде прекратен през м. април. Възможно е да сезирате Инспекцията по труда по казуса.
stojivko@abv.bg
13.04.2018г. 06:21
Здравейте отново! За съжаление в трудовия ми договор, както и на всички останали, които работят тази лаборатория тези допълнителни услуги, които извършваме към други болници не се споменават. Договорът се сключва между двете болници и в индивидуалните трудови договори не се упоменава нищо. Няма яснота на какъв принцип се разпределят и получават тези допълнителни средства. Благодаря Ви за бързия отговор.

Коментар