Дружествени дялове или?

littledreamer716@gmail.com
13.03.2018г. 10:36:04

Здрасти. Значи има един човек който дава пари за да си направиш фирма и след това да му прехвърлиш нещо по нотариус. Има ли как да разбера какво е прехвъряно ? 

Правни мнения, съвети и коментари

04.04.2018г. 03:52
Здравейте!Не се разбира съвсем въпроса Ви, но все пак всякакви справки за промяна на обстоятелства могат да бъдат извършени в търговския регистър по партида на дружеството.

Коментар