Нерегистрирана кола в общината 10 год. И неплатен данък

rendel@abv.bg
12.03.2018г. 03:48:30

Здравей те ! Имам МПС от 2008год. Не е регистриранио в общината.Искам да продам колата, но ми искат платен данък. Каква е процедурата по обявяване на колата в общината и плащането на данъка. За 10години какви глоби се дължит и има ли опция за опрощаване на част от данъка.

Благодаря!

Правни мнения, съвети и коментари

13.03.2018г. 07:41
Здравейте, необходимо е да подадете данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ за придобиване на МПС. С изтичането на петгодишна давност са погасени данъците за автомобила, като дължими са данъците за 2013 - 2018 г. Необходимо е да подадете и възражение за погасяване на задълженията от 2008 г. до 2012 г. по давност.
rendel@abv.bg
19.03.2018г. 05:52
Благодаря!

Коментар