Наследяване на кредит?

velikova8488@mail.bg
02.03.2018г. 03:16:17

Здравейте, мъжът ми има следният проблем. През 2008ма година баща му е починал внезапно, след като е теглил потребителски кредит. При уведомяването за смъртта му, в банката са ги уведомили, че тъй като има сключена застраховка живот, няма причина за тревога. На адрес са пристигали ежемесечни уведомления, че сумата се погасява. След промяна на адреса на наследниците не е имало повече уведомления. Преди 5 дни беше получено известие от фирма, специализирана в просрочени вземания с изисване наследниците да се явят по заведено дело от тази фирма. Питането ми е има ли тази фирма основание за претенции, при положение, че задължението е гарантирано със застраховка живот. През есента се навършват 10 години от смъртта на кредитоползвателя.

Правни мнения, съвети и коментари

02.03.2018г. 07:25
Здравейте, преди всичко е необходимо да представите въпросното уведомление, изпратено от колекторската фирма на адвокат. Следва да имате предвид че посочените дружества не могат да призовават длъжници или техни наследници в съда, а само призовкар (служител в съда) може да връчва призовки. Вероятно се касае за уведомление от страна на дружеството за събиране на вземания за доброволно погасяване на задълженията, ако съществуват такива, в противен случай ще се пристъпи към съдебно производство. Възможно е задълженията да са погасени изцяло чрез плащане по застраховката "Живот" или да са погасени с изтичането на 5 годишна давност.
13.03.2018г. 11:57
Здравейте! Отговорът на Вашето питане се корени в сключеният договор за застраховка и според мен трябва да проверите на место какво покрива той, или по-точно каква част от кредита при настъпване на смърт. Едва тогава ще дойде отговорът и на вторият Ви въпрос - защо Ви търси колекторска фирма. Очевидно е, че има останала част по задължението за кредит. Дали обаче тя е правомерно или неправомерно изискуема е вече друг въпрос, на който може да се отговори след проверка на документи. Успех! адв.Чанкова София, ул. Три уши, 1, етаж 3, офис 1 телефон 0887 201 222

Коментар