Адвокатски хонорар

nklgnv@gmail.com
28.02.2018г. 12:09:16

Намерих адвокат и го помолих да образува дело за нанесен побой и материални щети във ръзка със междусъседски скандал. Адвокатът ми каза, че ще трябва внеса 500 лв. за да поеме случая. Аз внесох тези 500 лв. Той пусна искова молба за образуване на дело, но от прокуратурата отговориха, че липсват достатъчно доказателства и в предвид маловажноста не случая дело няма да буде образувано. Моят адвокат обжалва решението но резултата беше същият. Въпросът ми е следният: Не е ли редно адвоката да върне част от внесените от мен 500 лв., тъй като дело не е имало и той не се е явявал като мой заяитник в делото, а само е написал две искови молби. По 250 лв. ли струва всяка една от молбите му????

Правни мнения, съвети и коментари

01.03.2018г. 08:37
Препоръчвам да коментирате въпросите, които сте поставили тук, с упълномощения адвокат. Без конкретиката на случая не може да се предостави точен отговор.

Коментар