Договор за покупко-продажба на МПС

23.02.2018г. 12:22:07

Възможно ли да е се завери нотариално подобен вид договор без присъствието на купувача - дистанционно?

Става въпрос за мотоциклет, който не е нов внос.

Продавача и купувача са от различни области (област Бургас - област Видин) Благодаря предварително!

Правни мнения, съвети и коментари

25.02.2018г. 12:32
Дистанционно нотариус не извършва заверка на подписи върху документ. Вариант е подписът на продавача да бъде заверен от нотариус в област Бургас и след това договорът да бъде изпратен за подпис и заверка на купувача в област Видин.

Коментар