Казус с имот след раздяла на партньори

asterisk_@abv.bg
20.01.2018г. 10:57:46

Здравейте!

С мъж, с когото живеехме на семейни начала, си купихме апартамент с ипотечен кредит, като и апартаментът, и кредитът са на името и на двамата. След като се разделихме, аз останах в апартамента с двете ни деца. До сега той плащаше цялата сума по кредита, но искам (с негово съгласие) да придобия имота, следователно и кредита, изцяло чрез покупко-продажба.

Въпросите ми са следните: - какви документи трябва да си извадя, за да отидем при нотариус, който да прехвърли имота на мое име; - първо през банката ли трябва да минем, или първо през нотариус; - искам да изтегля ипотечен кредит само за оставащата сума от ипотеката с разсрочено плащане за по-голям срок. При това положение сумата за покупко-продажба в норатиалния акт ще бъде на оставащата сума или на сума по данъчна оценка на имота; - след време бившият ми мъж ще може ли да има претенции над имота. Ако да, в какъв срок това е възможно?

Предварително благодаря!

Правни мнения, съвети и коментари

22.01.2018г. 02:26
Здравейте, въпросите са доста, като е необходимо да се прегледа договорът за кредит и нотариалният акт за учредяване на ипотека. Но най-общо - необходимо е писмено съгласие на банката, за да се прехвърли имотът само на Ваше име, както и Вие да продължите да сте кредитополучател по договора за кредит. След като получите писмено съгласие, е необходимо да се снабдите с удостоверение за данъчна оценка и кадастрална схема на апартамента (ако е влязла в сила кадастралната карта за съответния район). Препоръчвам адвокат да Ви съдейства по цялата сделка.

Коментар