Начин на плащане при покупко продажба на недвижим имот

lion4anka@abv.bg
10.01.2018г. 10:43:16

Със съпруга ми искаме да продадем апартамент съпружеска имуществена общност. Аз съм собственик на една четвърт, а той на три четвърти от имота. Имотът беше собственост на неговите родители и сме го  придобили след изплащане дела на брат му. Бихме искали при продажбата купувачът да внесе сумата на банковата сметка на всеки един, а не цялата сума на единия от нас. Имаме ли законното право да изискваме от купувача сумата да се преведе на две отделни банкови сметки?

Правни мнения, съвети и коментари

11.01.2018г. 05:21
Не съществува законова пречка купувачът да преведе продажната цена по две банкови сметки на всеки от продавачите.

Коментар