Авторски права между съпрузи

j_karemova@abv.bg
05.01.2018г. 10:01:28

Здравейте, Казусът е следният: съпруг създава литературно произведение, което предизвиква широк интерес, но запазва изключителните си авторски права и не го пуска през книжарници. Продава го съпругата му, която е регистрирана по Булстат като самоосигуряващо се лице в областта на културата, защото мъжът е на трудов договор и не е регистриран като свободна професия. Това законно ли е, както и необходимо ли е подписването на договор за авторски права, в който да се прехвърлят от съпруга на съпругата? Задължителна ли е регистрацията на фирма в този случай или съпругата може спокойно да продава авторското произведение на съпруга си и да плаща данъците по този начин? Благодаря Ви предварително.

Правни мнения, съвети и коментари

05.01.2018г. 03:30
Здравейте, необходимо е авторът да сключи договор със съпругата си, по силата на който й разрешава използването на произведението - да го разпространява сред неограничен кръг лица. В този случай авторът има право на възнаграждение за всеки вид използване на произведението. Разпоредбите относно договорите за използване на произведения са уредени в чл. 35 - 39 от ЗАПСП. Препоръчвам да се консултирате с адвокат, специалист по авторско право по казуса, като адвокат следва да състави и договора.

Коментар