Авторско право.

vulucano@yahoo.com
19.12.2017г. 05:16:12

Здравейте, имам следният въпрос. Става въпрос за фотографирането на обществени и публични места. Ако в един слънчев ден си изкарам камерата навън, на улиуцата и започна да снимам( каквото ми видят очите), в това число и хора преминаващи, трябва ли да искам тяхното разрешение. Не става въпрос за хора, част от пейзажа, а примерно някоя по-интересна личност ми направи впечатление и аз е заснема. Ще ми е необходимо ли съгласието на това лице или мога да се позова на чл. 13 ал. 2 от ЗАПСП, и по-конкретно за снимането на обществено и публично място. Задавм го този въпрос тъй като съдебната практика е оскъдна, а мненията са толкова колкото и хората или иначе казано много мнения. Едни се позовават, че това е събиране на лични данни, а те са неприкосновенни. Може ли да кажем, че чл. 13, ал.2 е едно от изключенията заложени в Конституцията за фотографиране. Моето лично мнение е, че снимането в обществено и публично място не би трябвало да  изисква съгласието на заснетото лице, било то част от пейзажа или не, като се позовавам на чл. 41 от Конституцията, а именно, че всеки е свободен да събира информация, да я разпространява и т.н, Също така на чл. 10 от Европейската конвенция за правата на човека гласяща същото и съответно чл. 13 ал.2 от ЗАПСП. Бих желал да чуя Вашето експертно обосновано становище. Благодаря предварително.

Правни мнения, съвети и коментари

21.12.2017г. 08:16
Здравейте, съгласно цитираната от Вас разпоредба на чл. 13, ал. 2 от ЗАПСП - "Чл. 13. (Изм. изцяло - ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) (1) Авторското право върху произведение на изобразителното изкуство или произведение на фотографията, представляващо портретно изображение на друго лице, принадлежи на автора на произведението. За създаване на такова произведение се изисква съгласието на изобразеното лице. (2) Съгласие по ал. 1 не се изисква, когато: 1. изображението е било направено в хода на обществената дейност на изобразеното лице или на публично или обществено място; 2. изображението на лицето е само детайл в произведение, показващо събрание, шествие или пейзаж; 3. изобразеното лице е получило възнаграждение, за да позира, освен ако между автора и изобразеното лице е било уговорено друго." Разпоредбата е на чл. 13, ал. 2, т. 1 е ясна - съгласие на лицето не се изисква, когато изображението е направено в хода на обществената дейност на лицето или на публично или обществено място.
vulucano@yahoo.com
21.12.2017г. 11:16
И само да се уточни, чрез примера, който съм дал не се изисква съгласие на лицето. Само да ви припомня примера - "Не става въпрос за хора, част от пейзажа, а примерно някоя по-интересна личност ми направи впечатление и аз е заснема. Ще ми е необходимо ли съгласието на това лице."
22.12.2017г. 04:54
Разпоредбата е на чл. 13, ал. 2, т. 1 е ясна - съгласие на лицето не се изисква, когато изображението е направено на публично или обществено място. Също така, въпросът е в случая дали се касае за произведение на фотографията, представляващо портретно изображение на друго лице по смисъла на ЗАПСП.
vulucano@yahoo.com
23.12.2017г. 03:15
Разпоредбата е ясна, явно не успяхте да разберете въпросът ми. Така и не успях да разбера дали това мое волеизявление което ви дадох за пример ще бъде правомерно или не, това ме интересува. В отговора си така и не ми давате отговор дали това действие ще бъде правомерно или няма да бъде.
28.12.2017г. 02:47
Както обяснявате и посочих по-горе - вероятно не се касае за портретно изображение на друго лице по смисъла на ЗАПСП, поради което са приложими съответните разпоредби от Конституцията, че никой не може да бъде заснеман без негово знание - "никой не може да бъде следен, фотографиран, филмиран, записван или подлаган на други подобни действия без негово знание или въпреки неговото изрично несъгласие освен в предвидените от закона случаи."
j_karemova@abv.bg
05.01.2018г. 09:59
Здравейте, Казусът е следният: съпруг създава литературно произведение, което предизвиква широк интерес, но запазва изключителните си авторски права и не го пуска през книжарници. Продава го съпругата му, която е регистрирана по Булстат като самоосигуряващо се лице в областта на културата, защото мъжът е на трудов договор и не е регистриран като свободна професия. Това законно ли е, както и необходимо ли е подписването на договор за авторски права, в който да се прехвърлят от съпруга на съпругата? Задължителна ли е регистрацията на фирма в този случай или съпругата може спокойно да продава авторското произведение на съпруга си и по този начин да плаща данъци? Благодаря Ви предварително.
j_karemova@abv.bg
05.01.2018г. 10:00
Простете, исках да задам въпрос, а не да коментирам към казуса, но нямам опция да го изтрия.
07.01.2018г. 04:35
Здравейте! Мисля, че от така зададеният въпрос се смесват неща, както от наказателното право, така и от гражданското право, защото едно е съдържанието на неприкосновеност на личните права на гражданите, друго е чл.13, ал.1, т.1 от ЗАПСП. Ясно е, че когато определени физически лица са просто част от екстериора около определена сграда, която Вие искате да снимате , то не е нужно да искате съгласието им. Но, когато става въпрос за снимка в близък план на определено лице, то тогава следва да се поиска съгласие. Да, отговорите, които получавате са били различни, защото са различни и хипотезите, които се коментират. Съвсем по друг начин стои въпроса, ако става въпрос за направени снимки на конкретно физическо лице за определен период от време на различни публични места и после тези снимки се използват, за да бъдат правени изводи с определена цел и използват срещу това лице. Зависи от ситуацията и намерението , което се използват при правенето на снимки - затова и отговорите ще бъдат различни. С уважение, адв.Чанкова телефон 0887 201 222

Коментар