Молба за консултация по ЗУТ

18.07.2010г. 06:44:20
Уважаеми Господа, Бих искал да получа съвет от специалист по ЗУТ. Имам стара къща, която съм закупил заедно с УПИ. Къщата е законна и упомената в нотариален акт и нанесена в кадастъра. Необходим е основен ремонт с укрепване на основата в задната част на къщата и ново изграждане на стената. Проблемът е, че гърбът на къщата се намира на границата на парцела. Необходимо ли е съгласието на съседите ми за да извадя разрешително за основен ремонт и дали има начин това съгласие да бъде избегнато, тъй като собствениците на съседния УПИ са много и имам проблем с особено с един от тях?

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар