Дарение на етаж от къща при договор за групов строеж

ivan_georgie29@abv.bg
19.12.2017г. 03:49:21

Здравейте, Моля да получа съвет при следния казус:

Баща ми желае да ми дари един етаж от къщата, която е построена през 1986 г. Къщата е на четири етажа и е в съсобственост с брат му/чичо ми. Единствения документ, който притежават е договор за групов строеж сключен през 1986 г. вписан в Служба по вписванията. След това не е извършвана доброволна делба и няма издавани актове 14, 15, 16. В договора за групов строеж е описано разделението - по един от етажите и на двамата, третият е разделен по 1/2 ид. ч., а четвъртият етаж е незаконно построен и не е включен в договора за групов строеж. Задължително ли е да се извърши доброволна делба и какви документи са необходими за нея/вкл. и незаконно построения етаж/ и впоследствие документи за дарение на единия от етажите/който е вкл. в договора за групов строеж/?

Благодаря!

Правни мнения, съвети и коментари

19.12.2017г. 12:39
Здравейте, препоръчвам да се консултирате с адвокат в града, в който живеете, като представите договора за групов строеж, вписан в СВ. Както описвате случая, е необходимо да се извърши доброволна делба на къщата, която делба е в писмена форма с нотариална заверка на подписите на съделителите и се вписва в Службата по вписванията. Необходимо е да се снабдите с удостоверение за данъчна оценка и скица, както и да бъде извършено геодезическо заснемане на незаконния етаж, за който може да се снабдите с удостоверение за търпимост.

Коментар