Междуетажни проблеми

ani90_@abv.bg
22.11.2017г. 11:24:36

Здравейте, казусът е следния: съседа от 8-мия етаж  сменя спирателен кран без да спре водата и всички апартаменти под него са наводнени и с щети. Ние имаме застраховка, но каква отговорност мога да търся от него и по какъв начин? Благодаря предварително?

Правни мнения, съвети и коментари

27.11.2017г. 02:27
Здравейте, препоръчвам да проведете общо събрание на етажната собственост с дневен ред - посочения проблем и да вземете решение съседът да възстанови причинените вреди на останалите етажни собственици в резултат на виновното си поведение. В решението посочете срок, в който да бъдат възстановени щетите. При положение, че съседът не изпълни доброволно решението на общото събрание в указания срок, можете да се снабдите със заповед за изпълнение по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за управление на етажната собственост и чл. 410, ал. 1, т. 1 от ГПК.

Коментар