Може ли да се оспорва запис на заповед след 2 години или решение на съда след 2 години?

tatyana_i_georgieva@abv.bg
15.11.2017г. 06:33:51
Теглен кредит 1500 от бързи кредити, известие за запор на зпалата пристига при работодател Ноември 2015 със дължими суми :3567,59 евро+2889,33 лв, при подписването на кредита не е обяснено се подписва документ запис на заповед и че сумата 3567,59 евро е изискума от запис на заповед. Може ли да се направи нещо към днешна дата за да се обжалва евентуално записа на заповед?

Правни мнения, съвети и коментари

15.11.2017г. 10:00
Информацията, която предоставяте, не е достатъчна, като предполагам, че е издаден изпълнителен лист и образувано изпълнително производство, за да има изпратено запорно съобщение към работодателя. Изпълнително производство вероятно е било предхождано от заповедно производство - подадено е заявление в съда за издаване на заповед за изпълнение и изпълнителен лист от дружеството за "бързи кредити", като след издаването на заповедта лицето следва да е било уведомено и е могло да подаде възражение в двуседмичен срок в съда, че не дължи сумата. Очевидно въпросният двуседмичен срок е пропуснат.
plamen.lazarow@gmail.com
15.11.2017г. 10:25
какви са правата ми, ако е минало повече от 2г. от издаването на запис на заповед, а не ми е върната сумата по нея?мога ли да направя нещо, ако длъжника не отговаря на телефон и email?
16.11.2017г. 11:34
Можете да предявите в съда заявление за издаване на заповед за изпълнение на основание чл. 417 ГПК, като е препоръчително същото да бъде съставено от адвокат. В случай че длъжникът не възрази срещу издадената заповед за изпълнение, можете да се снабдите с изпълнителен лист и да бъде образувано изпълнително производство срещу длъжника. Частният съдебен изпълнител ще извърши проучване на имуществото на длъжника и ще запорира банкови сметки, трудово възнаграждение и пр.

Коментар