Апартамент на "Зелено"

15.04.2009г. 10:56:00
Закупихме апартамент на "зелено". По договор трябваше да бъде готов на 31.12.2008 г. Не само, че не е готов, но на строежа въобще не се работи. По договор - ако строителят не изпълни задълженията си в срок, трябва да върне парите със съответната лихва. Става въпрос за платени 40 000 евро. Какви са шансовете ни да го принудим чрез съда и какво ще стане, ако строителя обяви фалит?

Правни мнения, съвети и коментари

18.12.2018г. 08:21
Съветът ми е да коментирате въпросите с адвокат, който да прегледа договора, като можете да предявите иск за обявяване на същия за окончателен или да претендирате за връщане на сумата.

Коментар