Делба на жилище

jaki.baki@abv.bg
23.08.2017г. 04:53:20

Баща ми и чичо ми ( брат му ) имаха общ апартамент, като всеки притежаваше по една втора. Преди години баща ми почина и аз живях с майка ми  докато стнах на 18 г ( двамата нямат брак) , след това около 2 години и половина под наем. Сега обаче искам да се преместя в този апартамент, в половината , която е била на баща ми  и сега  аз съм негов наследник, нямам братя и сестри . Проблема е там, че чичо ми , който е собственик на другата половина не желае това да се случи, не ме пуска , скрил е нотариалния акт и наскоро смени и бравата. Какво трябва да направя и къде трябва да отида, за да ми се издаде някъкъв документ, че половината е мой и да не ме гони повече. Сама си изкарвам парите и повече от половината ми отиват за наем . Не мога повече така .Той живее сам, няма нито деца, нито жена. Не искам да му  предлагам да купи моята половина, искам да живея там.

Благодаря!

Правни мнения, съвети и коментари

23.08.2017г. 08:44
Можете да се снабдите с копие на нотариалния акт от Службата по вписванията в града, в който живеете (обикновено Службата по вписванията се намира в сградата на съда). В случай че се касае за София, Службата по вписванията е в кв. "Гео Милев", ул. "Елисавета Багряна" 20. По ЕГН на баща Ви можете да направите компютърна справка, в която следва да е посочен номер на нотариалния акт. Необходимо е да отправите писмена покана до чичо Ви да Ви осигури достъп до Вашата 1/2 идеална част от апартамента, в противен случай Ви дължи заплащане на наем. Препоръчително е поканата да бъде нотариална.
04.09.2017г. 02:49
Може освен това да заведете дело в съда за това, че вуйчо ви ограничава правото ви на собственост и да искате от съда да му наложи да преустанови действия от такъв род, както и да претендирате обезщетение.
23.09.2017г. 01:41
Здравейте! Моят съвет е по най-бързият начин да си намерите или изберете адвокат и да се заведе дело пред СРС , с което дело ще претендирате за обезщетение, т.е. да бъде осъден Вашият чичо, за това, че ползва цялото жилище, в което влиза и Вашата половина. Най-лесно е да бъдат издадени удостоверение за наследници, както и копие от нотариалния акт от Агенцията по вписванията. Със сигурност делото ще бъде спечелено и решението във Ваша полза. Пожелавам успех! С уважение, адв.Чанкова София, ул. "Три уши", 1, етаж 3, офис 1 телефон 0887 201 222

Коментар