Запитване относно наследен имот

vittos@abv.bg
15.08.2017г. 07:48:43

Здравейте,

Пиша Ви с надеждата да получа някои отговори относно казус, свързан с наследен имот и впоследствие задължения свързани с него.

Става въпрос за следната ситуация; Аз, моята сестра и баща ни сме съсобственици на жилище град Плевен, което наследихме след смъртта на дядо ни, бащата на баща ни. Баща ни живее в жилището от години, като аз и сестра ми сме родени и винаги сме живяли в град София.

Преди време баща ни започна да има неприятности свързани с дългове към "Топлофикация-Плевен" ЕАД и се води дело, което той спечели. Дядо ни вече беше починал и вече бяхме наследници по време на този спор. Но за щастие по никакъв начин не бяхме засегнати нито аз, нито сестра ми. Също така никой не ни е търсил в тази връзка преди и по време на този спор.  

Сега отново започнаха да търсят парите си, но за разлика от преди, сега сме въвлечени и ние със сестра ми, за което разбрахме едва след като се получи съобщение в пощата за получване на съдебни книжа. Родителите ни са разведени за това предполгам, че майка ни по никакъв начил не е ангажирана с този случай?

Това, което направихме до момента е;

Получихме съдебните книжа в срок и след попълване на възражение ги изпратихме до баща ни в Плевен, за да може да ги въведе в съда там, тъй като доколкото разбрахме, може да запорират личните ни сметки.

Въпросите ми са:

1. След като аз и сестра ми не искаме да имаме общо с проблемите на баща ни и този имот, можем ли чрез даряване или отказ от нашите наследени дялове да прекратим нашето отношение към този казус и съответно всичко свързано с това да остане между "Топлофикация" и  баща ни?

2. Сестра ми живее в чужбина, имам генерално пълномощно от нея, което ми дава и право да я представлявам пред всички държавни институции. При това положение можем ли да се откажем или съответно дарим дяловете си без нейно присъствие и нужно ли е, за да се извърши тази процедура да се ходи до град Плевен или може да се изготвят нужните документи тук и да се изпратят на баща ни, за да задейства процедурата в град Плевен.

3. При предполагам предстоящо завеждане на дело от страна на "Топлофикация-Плевен" ако преди това все още не сме се отказали/ дарили дяловете си, можем ли да го направим по време на делото? Също така може ли баща ни да представлява мен и сестра ми в случай, че попълня пълномощно, но не е нотариално заверено?

Благодаря Ви предварително!

Правни мнения, съвети и коментари

22.12.2017г. 04:49
Здравейте, можете да се откажете от наследството с подаване на декларация за отказ от наследство, която е с нотариална заверка на подписите и се подава в районния съд по местооткриване на наследството, вероятно Плевен. За да подадете въпросната декларация, е необходимо преди това да не сте приели наследството. В случая не става ясно как сте наследници на дядо си, при положение, че баща Ви не е починал и твърдите, че наследявате въпросния апартамент от дядо Ви. Препоръчително е адвокат да прегледа делото и да състави необходимите документи за отказ от наследство. Относно генералното пълномощно, с което сестра Ви е упълномощила - в случая не е възможно въз основа на него, да направите отказ от наследство в качеството на упълномощено лице. Възможно е сестра Ви да се откаже от наследството, като нотариалната заверка бъде извършена от нотариус в чужбина или от българския консул в съответната държава.

Коментар