Отказ от припознаване

galia_ruse@abv.bg
13.08.2017г. 10:14:24

Здравейте,моля за съвет

Живея с мъж на семейни начала и имаме дете на 7 години.Проблема е че той в момента е в процес на развод ,но все още не е разведен - бившата му жена отказва развод .Той има дете на 17 г.Това продължава повече от 7 години.Когато се роди нашето общо дете той отказа да го запише на негово име . Въпросът ми е мога ли да заведа дело за бащинство и детето ми да носи неговото име без той да е съгласен?

 

Правни мнения, съвети и коментари

18.12.2017г. 11:31
Как "не"?Колеги, съгласно семейния кодекс "Чл. 69. Произходът от бащата може да се установи с иск, предявен от майката - в тригодишен срок от раждането на детето или от детето до три години от навършване на пълнолетието. Когато искът е предявен от детето, призовава се и майката."Искът може да се предяви от детето чрез майката, не касае оспорване на бащинство, а установяване на такова.

Коментар