Как да изкупя дял от къща от съсобственик?

sonya.s.angelova@mail.bg
22.07.2017г. 05:18:51

Здравейте, моля за съвет по следния казус!

Със сестра ми имаме едноетажна къща с двор, които са поделени по следния начин: 3/4 от етажа, на който живеем, 3/4 от тавана и 3/4 от мазето са моя собственост; 1/4 от етажа, на който живеем, 1/4 от тавана и 1/4 са на името на сестра ми; Двора е поделен по следния начин: 1/3 от двора е за мен и 2/3 на сестра ми. Аз съм присвоила имота (незнам дали е правилен термин) с покупко - продажба, а сестра ми го е получила чрез дарение от родителите ни. Все още не е направено разделение между нас на стаите и двора. Как мога да изкупя нейната 1/4, защото тя не желае да ми я продаде доброволно. Ако не е възможно да изкупя целия и дял, мога ли да изкупя нейната част от етажа и тавана, за да мога да го затворя и да се използва  само от моето семейство?

Предварително благодаря!

Правни мнения, съвети и коментари

26.07.2017г. 10:25
Здравейте, на поставените от Вас въпроси: 1. Не можете да принудите сестра Ви да продаде нейната 1/4 ид. част от етажа, тавана и мазето, тъй като договорът за покупко-продажба се сключва доброволно, по взаимно съгласие на продавача и купувача. 2. Необходимо е сестра Ви да Ви продаде идеалните части от обслужващите помещения - таван и мазе, заедно с продажбата на идеалните части от етажа на къщата, тъй като не може да притежава само обслужващи помещения без жилище.
23.09.2017г. 01:32
Здравейте! Внимателно изчетох запитването Ви и мога да Ви отговоря следното: Не е редно с принуда да получавате 1/ 4 идеални части на сестра си. Тъй като сте посочили, че ползвате цялото жилище, то сестра Ви има право да предяви иск за обезщетение за пропуснати ползи под формата на наем срещу Вас, тъй като ползвате нейните идеални части. В такава ситуация, като Вашата, решение може да има само ако се заведе делбено дело, в производството по което може да Ви бъде дадена възможност да изкупите нейните идеални части. Успех Ви пожелавам! С уважение, адв.Чанкова София, ул. "Три уши", 1, етаж 3, офис 1 телефон 0887 201 222

Коментар