Оспорване на нотариален акт

mmde1992@abv.bg
21.07.2017г. 01:04:01
Здравейте! От 1992 година съм омъжена за чуждестранен гражданин, който през 1999 година получи ЕГН, но не и българско гражданство. През 2001 закупихме къща с дворно място и в Нотариалния акт бяхме вписани и двама като собственици. И двамата сме вписани с ЕГН. Съпругът ми има ЛНЧ. Има ли допуснато нарушение при вписването и на съпруга ми, при положение, че като чужд гражданин той има право да закупи сграда, но не и земя? Може ли да бъде оспорен въпросния Нотариален акт и да се впише дъщеря ни като втори собственик?

Правни мнения, съвети и коментари

22.11.2017г. 10:42
Здравейте, препоръчително е адвокат да прегледа цитирания от Вас нотариален акт, за да прецени дали има нарушение. Освен това, не е ясно как лицето не е получило българско гражданство, но същевременно притежава ЕГН. Но най-общо - към 2001 г. чуждестранни граждани не можеха да придобиват право на собственост върху земя в РБ. Към настоящия момент граждани на ЕС имат право да придобиват право на собственост върху земя в България. В случая не уточнявате и дали лицето е гражданин на ЕС или на друга държава. Освен това, т.нар. "оспорване на нотариалния акт" следва да бъде извършено по съдебен ред, което е свързано с време и разходи.

Коментар