Наемател в ипотекиран имот

pepopan@abv.bg
18.07.2017г. 02:19:48
Бивш собственик на ипотекиран имот, който вече се продава на търг, предлага имота, до който още има достъп, под наем. Това законно ли е? Ако стана наемател в такъв имот ще имам ли проблеми - с банката, коята го продава, с етажната собственост и т.н.

Правни мнения, съвети и коментари

02.11.2017г. 10:46
До датата на влизане в сила на Постановлението за възлагане на имота, издадено от съдебния изпълнител по изпълнителното дело, длъжникът е собственик на ипотекирания имот. В случай че същият е определен и за пазач на имота, има правна възможност да го отдаде под наем. С етажната собственост няма да имате проблеми, но в последващ момент, след публичната продан и влизането в сила на Постановлението за възлагане имотът ще има нов собственик. Ще бъде извършен въвод във владение на купувача срещу всяко лице, което се намира във владение на имота, включително и спрямо лицата, вписали договори за наем, след първата ипотека. Накратко, не е препоръчително да сключвате договор за наем в описаната от Вас хипотеза, особено ако се касае за дългосрочен наем.

Коментар