Как да се откаже човек от ипотеката?

svetlana_68@abv.bg
11.07.2017г. 01:56:08

Леля ми има ипотека. Заема е на нейно име, но апартамента, който е ипотекиран принадлежи на свекърва и. Проблема е, че тя горката ги изтегли тези пари заради мъжа си, той ги плаща, но заема е на нейно име. Той от време на време не е много съвестен платец, не плаща пълната сума и понеже тя е на държавна работа и отдържат от заплатата. Притесняваме се, че тъй като са разделени ( не разведени, но вече не са заедно) той някой ден може просто да реши да не плаща. Има ли начин тя да се откаже от ипотеката? Може ли да се договори да я погаси директно с апартамента, да го взема банката и да я оствя на мира, тя не живее там, само той и майка му и след като не иска да плаща последиците да са си негови? Опитвала се е да го накара да прехвърли заема на негово име, но той все отлага и се измъква и се обяснява с това, че дохода му е прекалено нисък и банката няма да приеме замяната (напълно е възможно това да е истина, но не е от значение)

Правни мнения, съвети и коментари

09.01.2018г. 07:08
При това описание на случая става ясно, че договорът за банков кредит е сключен от леля Ви. Условията са уговорени в договора, като по правило няма основание кредитополучателят да се "откаже" от договора за кредит. Възможно е леля Ви да провери в съответната банка, като опише ситуацията, но без съгласието на съпруга й и банката, не може да бъде извършено прехвърляне на задълженията по договора за кредит на негово име.

Коментар