Нарушаване на КТД

marinova_julija@abv.bg
03.06.2017г. 05:55:41

Август 2016г Синдикалната организация в музея подписа КТД с директора. Според един от членовете на договора  директорът трябва да осигури работно облекло в размер на една минимална заплата (420 лв към момента на подписването) за членовете на СО. Такава договорка има и в браншови КТД, подписан с Министъра на културата. Тъй като в бюджета  (приет февруари 2016г.) са заложени по 200 лв включихме и договорка, че ако средствата не могат да бъдат изплатени в рамките на действащия бюджет, същите ще бъдат изплатени до края на месец април следващата календарна година. Декември 2016г. ни изплатиха по 200 лв за работно облекло за 2017г. Март месец председателят на СО входира докладна записка до директора за изплащане на остатъка от сумата за работно облекло за 2017г, т.е. по 220 лв. Официален писмен отговор нямаме все още, устно директорът на музея каза, че тези суми не са заложени в бюджета за 2017г., защото  кметът не разрешавал. Ние (музеят) финансиране от кметство и община нямаме.Не сме Общински музей, а регионален.  Финансирането ни е от Министерството на културата, но Общината е вторичен разпоредител. т.е. парите се изпращат на Общината, а тя ни прехвърля средства след заявка от наша страна. Каква е процедурата, не е ли това нарушение на КТД, към кого да се обърнем, за да получим парите си?

Правни мнения, съвети и коментари

05.06.2017г. 03:10
Съветът ми да подадете писмено запитване и към Министерство на културата, като подробно опишете проблема, както сте го описали в този форум и да поискате получаването на писмен отговор. Необходимо е да посочите проблема директно към Министерство на културата, след като финансирането се извършва от министерството, макар че средствата се изпращат към общината. Поздрави, адв. Николина Митова София, ул. "Постоянство" 7 тел. 0898 303092

Коментар