Запор на субсидия на земеделски производител

veneta___milkova@abv.bg
02.06.2017г. 12:56:29

Здравейте. Аз съм земеделски производител с наложен запор на банковата си сметка от НАП и ЧСИ. Та въпросът ми е следният , по същата банкова сметка получавам и субсидиите си. Със НАП сме се разбрали да получават 30 % от сумите постъпили в банковата сметка, а остатъкът остава закупуването на семена, горива и др. Обаче с ЧСИ , нямаме ниакви уговорки. Днес при проверка в банката разбрах, че ЧСИ е удържало голяма сума пари. Това не му е първото спиране на пари без мое знание. Какво мога да направя. Към този момент съм изпратил жалба до съда и чакам решение, наскоро получих писмо от ЧСИ, че поради подадената от мен жалба и те спират всякакви действия и ще чакат решение от съдъ. Какво ме очаква. Ще мога ли да си получа субсидиите или ще пия една студена вода ? 

Правни мнения, съвети и коментари

06.11.2017г. 01:21
Здравейте, ЧСИ е изпратило запорни съобщения към съответните банки, като е наложен запор върху банковата Ви сметка, без ЧСИ да има информация какви средства постъпват по сметката и техния произход. В този смисъл сте могли да подадете и възражение към ЧСИ да вдигне запора, като сте подали и жалба в съда. ЧСИ не е длъжно да спира изпълнението при подадена жалба до съда. Във форум (без преглед на документи и допълнителни подробности) трудно можете да получите точен отговор какво ще бъде съдебното решение. Съгласно чл. 446 от ГПК несеквестируем доход е минималната работна заплата.
06.11.2017г. 01:26
дравейте, ЧСИ е изпратило запорни съобщения към съответните банки, като е наложен запор върху банковата Ви сметка, без ЧСИ да има информация какви средства постъпват по сметката и техния произход. В този смисъл сте могли да подадете и възражение към ЧСИ да вдигне запора, като сте подали и жалба в съда. ЧСИ не е длъжно да спира изпълнението при подадена жалба до съда. Във форум (без преглед на документи и допълнителни подробности) трудно можете да получите точен отговор какво ще бъде съдебното решение. Съгласно чл. 446 от ГПК несеквестируем доход е минималната работна заплата.

Коментар