Имотен казус с онаследяане на идеална част от имот

14.04.2009г. 02:27:49
Здравейте, бих искала да получа точна правна консултация относно следният проблем. Спорът е панелен апартамент, находящ се в София, чиито първоначални собственици са баба ми и дядо ми. Баба ми почива и наследник на нейният дял остава той, заедно с двете си дъщери. Но дядото прехвърля своят дял на едната дъщеря чрез покупко-продажба, която на следващ етап дарява своите 5/6 идеални части на своята дъщеря, т.е.на внучката, като дядото е с право на ползване на имота - 2/3 идеални части. Но и той почива. Остават съсобственици лелята и внучката. Другата дъщеря остава претендент за изплащане на 1/6 от апартамента при положение, че от 10 години не е плащала данъци за този имот. В случаят тя има ли право да претендира за този имот и на каква оценка трябва да се пресметнат тези 1/6 идеални части, защото тя иска от да и се заплатят 25000 лв. Моля за съвет.

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар