Осиновяване на приемно дете от приемен родител

10.06.2016г. 04:01:48
Здравейте! Приемен родител съм на дете, за което се грижа от самото му раждане до сега. Детето е вписано в регистъра за пълно осиновяване на 09.12.2015г. Желая да осиновя детето и съм го декларирала многократно пред соц.служби. Знам, че закона ми дава това право когато съм се грижила повече от една година. Вече 6м.от вписването на детето за него не е определен подходящ осиновител от соц.служби към РДСП. Биологичната майка се свърза с мен и поиска да се свържем с адвокат за съвет. Може ли ние двете с нея да подпишем документи с които аз да осиновя детето и без намесата на социалните служби? Има ли някакъв начин?

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар