Какво да правя? В магазин бива открадната дадена сума пари...

19.07.2016г. 11:40:19
Имам следният проблем: В магазин бива открадната дадена сума пари. Магазинът е в МОЛ, няма врата която да пази касите. След подааване на жалба в полицията се оказва, че няма и камери, които да гледат към магазина. След въпросната кражба, постепенно изчезват и още пари от всички каси(касите са 3). Аз съм управител на магазина и работя с още 2 момчета. По- договор и те и аз съм материално отговорно лице за парите в касите. Сега фирмата си иска обратно парите(което е нормално), но искат да се споразумеем, в противен случай ме заплашват със съд. Въпросът ми е какво да правя? Сумата не е 100-200 лева. Благодаря предварително!

Правни мнения, съвети и коментари

08.09.2017г. 01:03
Г-жо/Г-не нека сигнализират органите на МВР да се започне едно досъдебно производство и да се установи, ако изобщо се установи нещо кой ги е откраднал. Към момента вие нямате отговорност, която работодателя да ангажира, тъй като към дадения момент не е установена вината ви, а работниците възстановяват единствено вреди, за които може да им се вмени вина или в следствие на престъпно поведение. Преценката е Ваша, но е масова практика от работодателите да го правят това. Трябва да знаете, че в Кодекса на труда са предвидени повече права за работника от колкото за работодателя. Моя съвет ако те ви плашат със съд или уволнение, просто им обяснете, че и вие можете и ще си потърсите правата в съда.

Коментар