Депозит при наем

07.07.2016г. 11:58:18
Здравейте. През месец Март сключих договор за наем на жилище за срок от 1 година. Предадох гаранционен депозит на наемодателя. Самият наемодател ръкописно написа под клаузите в договора следното "Ако договорът се прекрати преди края на срока, не се дължи депозит". След това подписахме договора. Преди месец намерих по-добра квартира и се обадих на наемодателя, за да го предупредя, че напускам, т.е. предизвестие. Когато отидох да уредим всичко, той отказа да ми върне депозита, като ми изтъкна ръчно написаната клауза в договора. Освен това взе моето копие от договора , зад ми покаже написаното и отказа да ми го върне, след като изрично казах, че искам да си го запазя. В оригиналните клаузи на договора пишеше, че той им право да задържи депозита, само ако прекратя договора без предизвестие и не осигуря достъп до квартирата за бъдещи наематели, като аз спазих и двете неща. Но този текст не противоречи ли на написаната от него клауза и коя то двете има по-голяма сила? Той има ли право да задържа моето копие от договора при положение, че съм си го поискал обратно? Трябва ли той да ми върне депозита или не? Благодаря за отговора предварително. .

Правни мнения, съвети и коментари

13.02.2018г. 11:10
Здравейте, необходимо е адвокат да прегледа договора и клаузата, допълнена от наемодателя. Същият не може да задържа Вашия екземпляр от договора. В случая, ако сте подписал и въпросната клауза от договора, на която се позовава наемодателят, е налице противоречие между двете клаузи.

Коментар