Вписване на искова молба

29.07.2016г. 01:28:44
Водя дело като ищец по закона за държавната собственост да закупя служебно жилище, в което съм настанен като държавен служител. Учреждението иска да ме извади от жилището, въпреки че делото не е приключило. При други дела относно спор за собственост на имот, също апартамент, исковата молба беше вписана в Агенцията по вписванията, за да може по партидата да се знае какво се случва с този имот. До момента съдията по делото не ми е разпоредил да впиша исковата си молба. Необходимо ли е да се впише исковата молба в този случай? Кое е основанието за това? Какво трябва да предприема, за да се впише исковата молба? Благодаря Ви предварително Петров

Правни мнения, съвети и коментари

01.02.2018г. 09:20
Както описвате случая - сте завел иск, по силата на който искате постановяването на решение за закупуване на жилище по реда на Закона за държавната собственост. Правилно съдията не е разпоредил вписването на исковата молба, тъй като подобен иск не подлежи на вписване.

Коментар