Дарение

25.07.2016г. 10:46:33
На майка ми е дарена къща от нейните родители преди 20 год. Дядо ми почина, баба ми е жива и живее в къщата . Вуйчо ми (брат на майка ми) също се нанесе в нея от 10 год. и се кани да оспорва дарението. Майка ми не живее там, ходи от време на време. Въпросът ми е възможно ли е майка ми да дари обратно къщата на майка си,а тя да я препише чрез покупко -продажба?

Правни мнения, съвети и коментари

13.05.2022г. 05:24
Възможно е да се извърши въпросното, но не е препоръчително. Дарението може да се оспорва като накърняващо запазена част на наследството след смъртта и на двамата Ви родители.

Коментар