Има ли нужда от нов нотариален акт?

30.05.2016г. 03:03:25
Здравейте Имам познат, от който искам да закупя две ателиета, за които в момента тече процес по обединеняване. Процесът по обеднияване ще приключи скоро и въпросът ми е: Трябва ли продавачът да извади нов нотариален акт (на вече обединените ателиета) преди извършване на покупко-продажбата или този нов акт може да бъде издаден при самата покупко-продажба?

Правни мнения, съвети и коментари

30.05.2022г. 10:06
Здравейте, зависи какво разбирате под обединяване на двете ателиета, но вероятно ще е достатъчно само нова кадастрална схема и данъчна оценка.

Коментар