Общинско жилище - архитектурна недостъпност

30.05.2016г. 01:52:54
Живея в общ.жилище, етаж от къща, на 1ви етаж. С ТЕЛК съм, 100% инвалидност. Ползвам инвалиден скутер и проходилка-ролер за придвижване. В етажа има 3 нива за преодоляване, докато излезя навън. Имам ли право да искам общината като собственик да ми направи съответните подобрения. Те казват, че "общината била до входа на жилището", аз трябва да направя с мои пари какъвто искам основен ремонт или подобрения, улеснения в жилището, след като подам молба и те ми разрешат.

Правни мнения, съвети и коментари

23.05.2022г. 07:22
Най-добре подайте писмено запитване с искане за писмен отговор.

Коментар