Недостъпна среда

29.05.2016г. 04:54:06
1.Отнася се за санаториум в Поморие към ВМА, където бях тази година. Недостъпна и опасна архитектурна среда. Къде трябва да се заведе дело, след като съм от Габрово, с група инвалидност 100%. Имам заснети клипове с мен от там. 2. Претърпени материални, морални щети, вреди вследствие незаконосъобразни части от общ.подзаконова наредба. Атакувах наредбата 1 път с неподготвени адвокати от Габрово, които изтърваха срока за атакуване извън България. Може ли пак да се атакува от свестен адвокат. Ползата от разпоредбата нали се проверява във времето. 3. Ако заведа дело за недостъпна среда може ли да е против обекти с различни собственици в Габрово? Има такива ,по които се е произнесла КЗД с решение. Доста са. 4.Много ли станаха казусите?

Правни мнения, съвети и коментари

24.02.2022г. 09:35
Иск следва да се заведе по седалището на дружеството, което притежава санаториума.

Коментар