Издаване на виза тип"С"

26.05.2016г. 05:04:50
Съпругата ми получи отказ за удължаване на виза тип "С". При напускане на територията на страната й бе наложена глоба.

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар