Брак с чужденец от страна извън EU

25.05.2016г. 04:27:00
Здравейте, Предстои ми сключвене на брак с гражданин на страна, която не е от EU. Бих желала да разбера, за какъв документ бъдещият ми съпруг може да кандидатства и да не се налага издаване на виза за всяко едно негово влизане в БГ. Респективно, какви документи са нужни.7 Благодаря!

Правни мнения, съвети и коментари

09.06.2022г. 09:58
Здравейте, може да кандидаства за продължително пребиваване до 5 години в РБ.

Коментар