Плащане на такси от наемател

19.05.2016г. 02:13:12
Здравейте! Трябва ли наемател на жилище да плаща такси към топлофикация - като такса за дялово разпределение, за отчитане на топломери и т.н. Също така за ремонт на асансьор, разходи по общите части -обезпаразитяване на входа и мазетата, отпушване на канали и т.н.

Правни мнения, съвети и коментари

29.08.2018г. 09:32
Здравейте, зависи какво е уговорено в договора за наем, но по принцип относно таксите към Топлофикация - отговорът е положителен, тъй като се касае за консумативни разходи.

Коментар