Обстоятелствена проверка

24.04.2016г. 10:12:50
Имам два въпроса: 1. Преди около 60 години чичо ми си присвоява част от имота на дядо ми (тоя е бил жив) чрез обстоятелствена проверка. В нотариалния акт обаче липсва номера на обстоятлствената проверка т.е. има само №.....Освен това като свидетели са записани двама души, като първи им имена са съкратени и без паспортни данни.Законен ли е такъв нотариален акт. 2. В построената от чичо ми къща имаше безистен през който се преминаваше във вътрещността на имота. Чичо ми обаче си направя вход от друго място и затвари безистена без каквото и да е разрешение. По този начин допускът към вътрешността на имота стана невъзможен. Днес аз съм съсобственик по наследство на имота и нямам достъп до част от моята собственост.Доколкото знам ако някакво строително действие е незаконно както някога, така и днес не може да съществува търпимост. Има ли давност незаконното строителство.

Правни мнения, съвети и коментари

18.04.2018г. 05:56
Констативен нотариален акт може да се оспори по съдебен ред. За незаконно строителство няма давност, но е възможно снабдяване с удостоверение за търпимост.

Коментар