Изпълнително дело за просрочен кредит от 3000лв., теглен през 2004г.

21.04.2016г. 09:01:18
Имам нужда от много добър в областта си адвокат, занимаващ се със изпълнителни дела, защото казусът ми е много заплетен и като гледам няма край. Става въпрос за частен съдия изпълнител, колекторска фирма и т.н. Имам цялото изпълнително дело копирано, както и всички плащания от моя страна и запори. ЧСИ не иска да ми направи подробно извлечение за постъпилите от моя страна суми, разпределени съответно за всеки месец по отделно главница, лихва, законна лихва и т.н. Също така има и кредитна карта към въпросния кредит, за която от банката твърдят, че не е под съдебна отговорност, а колекторската фирма изка 1500 лв. за нея. Когато поисках да подам възражение за изтичане по давност, от фирмата ми отговориха, че само в съда може да се реши този казус, но тъй като не се води под съдебна отговорност, не зная как да процедирам. Относно основното задължение става въпрос за теглени от ОББ 3 000лв., в края на 2004г, Към края на 2015г. си извадих прословутото удостоверение, че не дължа никакви суми на съответната. Обслужвала съм дълго време кредита (почти съм го изплатила), но само на ЧСИ (Ренета Милчева Василева), но не ми се признават сумите и искат още толкова, та дори и колекторската фирма (ЕООС Матрикс) иска толкова. Направо съм в безизходица и много моля ако има някой, който да се заеме със въпросното дело да се свърже с мен и да каже ориентировъчна цена, както и това дали има смисъл???? Предварително благодаря и Ви желая приятен деню! С уважение, Лилия Владимирова Цветанова

Правни мнения, съвети и коментари

22.06.2018г. 04:55
Препоръчвам да се заведе отрицателен установителен иск за претендираната сума, като се основавате на погасителна давност и заплащане на задълженията.

Коментар