Отговорност на водещия на ОС

21.04.2016г. 03:12:40
Здравейте, член съм на сдружение с нестопанска цел за организиране на извънкласната форма на обучение на сина ми. На провелото се Общо изборно събрание водещ бе досегашния председател на Управителния съвет. За всички гласувания следеше за спазване на точка от устава,в която е посочено, че решенията се взимат с 2/3 мнозинство с изключение при гласуването за нов Председател на УС. Там казва, "който е с най-много гласове, той ще е" и всички така гласуваха. Новият Председател няма 2/3 мнозинство. Старият председател, кандидат отново за поста и водещ на ОС, обжалва решението, иска ново ОС. Носи ли наказателна и/или административна отговорност за подвеждане на присъстващите при гласуване. Има няколко аудиозаписа, които доказват думите й. Ако е да, по кой член и как може да се наложи санкцията - чрез съд или чрез решение на УС или чрез решение на КС? Предвалително Ви благодаря за отделеното време и внимание.

Правни мнения, съвети и коментари

29.06.2018г. 04:34
Здравейте, можете да атакувате решението на ОС пред съда.

Коментар