Делба на СИО след развод

11.03.2016г. 11:50:40
Здравейте, Преди една година получих развод по взаимно съгласие и сега ми предстои доброволна делба на двата имота,които се явяват СИО. Първият имот от 92 кв.м.,който се намира в Пловдив,придобихме по време на брака през1982 .От 2000 година имаме фактическа раздяла.През 2008 година трябваше да закупя жилище в София и помолих все още съпругата ми,да подпише документите за покупката/в последствие разбрах,че това е грешка/,за да може банката да отпусне кредит и да го ипотекира срещу този кредит. Започнах да го изплащам сам този кредит и чак през 2015 година по нейно предложение направихме развода по взаимно съгласие. Сега възникна трудност при обслужването на кредита и аз предложих на бившата съпруга да продадем имота в Пловдив и да си поделим парите. С получената сума от продажбата,тя да си купи друго жилище,а аз да остана да живея в моето в София,което е 28 кв.м..Стойността на Софийското жилище тогава беше 30 000 евро плюс лихвите,които възлизат може би на около 15 000 евро./не съм много сигурен за този размер/Продажбата тръгна добре,но в последствие тя се отказа с претенции към половината имот от софийското жилище.Знам,че де юре е права,но де факто тя няма никакъв принос към това жилище при фактическата раздяла,което е декларирала и в съдебната зала по време на развода. ПИТАНЕТО ми е - как трябва да се постъпи при това положение при подялбата на двата имота и изравняване на дяловете,освен чрез съдебна подялба и доказване на принос от нейна страна ? Ще се радвам да получа компетентен отговор,който ще ми послужи в по-нататъшни действия по закон. Благодаря Ви предварително !

Правни мнения, съвети и коментари

27.06.2018г. 10:10
Здравейте, възможно е при съдебна делба да установявате по-голям принос въз основа на документите за заплащане на кредита, които са единствено на Ваше име.

Коментар