Нарушава ли се обезпечението на кредитора ипотека върху апартамент.

08.03.2016г. 10:06:33
Здравейте, един приятел има следният проблем: Предоставил е известна сума на заем на негова позната, като за опезпечение тя му е учередила догворна ипотека върху апартамент. Ипотеката е станала изискуема, и година след това тя не си връща кредита, и учередява право на ползване на синът й. Въпросът ми е при това положение нарушава ли се обезпечението на кредитора, при условие, че има изискуема договорна ипотека и последващо учередяване на право на ползване?

Правни мнения, съвети и коментари

11.09.2018г. 02:03
Здравейте, действително е проблем учреденото право на ползване, тъй като ипотекарният кредитор следва да се съобразява с него.

Коментар