Неизплатени заплати

02.03.2016г. 03:29:23
Здравейте, Касае се за неизплатени заплати за м.Януари и Февруари по прекратен договор в средата на м.Февруари. Неподписани ведомости/фишове. Работодателя не изплаща заплатите. Договора е прекратен по взаимно съгласие. Въпросът ми е какво мога да направя за да изплати полагащото се по договор възнаграждение.

Правни мнения, съвети и коментари

24.01.2022г. 01:30
Здравейте, можете да потърсите сумите по съдебен ред.

Коментар